บริษัท ไทยนำศิริ อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด ได้คัดเลือกวัตถุดิบที่ได้คุณภาพ นำมาสู่ขั้นตอนการผลิตของบริษัทฯ  ทำให้มั่นใจได้ว่า ทุกผลิตภัณฑ์ของผ้า POLYESTER ที่ผลิตจากบริษัทฯ มีคุณภาพได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
            ด้วยความต้องการที่หลากหลาย เพื่อการนำผ้า POLYESTER ไปใช้งานอย่างเหมาะสม ในด้านการออกแบบตัดเย็บต่างๆ ตามแฟชั่นและสมัยนิยม โดยทางบริษัทฯ สามารถผลิตและออกแบบเนื้อผ้า,สี และลวดลาย ตามความต้องการต้องการของลูกค้า ด้วยกรรมวิธี และเครื่องจักรที่ทันสมัย
            ด้วยกำลังการผลิตที่พร้อมด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์สูง เครื่องจักรที่เที่ยงตรง เทคโนโลยีที่ทันสมัยและการบริหารที่มีประสิทธิภาพ จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ถึงลูกค้าตรงเวลา และตรงตามความต้องการของลูกค้าเสมอมา

            นอกจากการเน้นเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์แล้ว บริษัทฯยังคำนึงถึงสภาพแวดล้อมในการทำงานความปลอดภัย ของพนักงานทุกคน โดยได้นำนโยบาย ESH.(ENVIRONMENT SAFETY & HEALTH) จาก TEIJIN ญี่ปุ่นมาใช้
 

 

All site contents copyright © 2012 Thainamsiri Intertex Co.,Ltd